0

“1004 (Angel)” sẽ là ca khúc chủ đề tiếp theo của B.A.P