0

2NE1 phát hành MV ” Missing you” và đạt all-kill