0

2NE1 ra mắt ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Oricon Singles Daily với ‘I Love You’