0

2NE1 thắng #1+ Các màn biểu diễn ngày 5/12trên ‘M! Countdown’