0

2NE1 thông báo tên world tour năm 2014 và album mới của họ qua poster chính thức