0

2NE1 và Hyorin đứng đầu bảng xếp hạng instiz trong tuần đầu tiên của tháng 12/2013