0

2PM hoãn phát hành single “Masquerade” đến tháng 11, sẽ có Janpanese tour vào mùa Xuân 2013