0

A Pink tiếp tục gợi ý về concept trở lại trưởng thành hơn trong ảnh teaser cá nhân