0

A Pink tiếp tục quảng bá cho album “Secret Garden” bằng việc phát hành MV “U You”