0

A Pink tiết lộ thành viên của nhóm nhỏ “PINK BnN”