0

After School tổ chức buổi gặp fan hâm mộ + tái hợp thành viên cũ Kahi