0

Ailee và Hyorin đối đầu trong tập đặc biệt của “Immortal Song 2″