0

Akdong Musician giành chiến thắng #1 trong 3 tuần liên tiếp trên chương trình ‘M! Countdown’