0

Album “CRUSH” phiên bản tiếng Hàn của 2NE1 đã có mặt tại Nhật Bản