0

Album “TIME” của TVXQ mở đầu với vị trí #1 trên bảng xếp hạng Oricon, tiêu thụ trên 160000 bản