0

AOA phát hành hình ảnh quảng cáo đầu tiên cho album trở lại “Red Motion”