0

B.A.P phát hành poster chính thức cho tour diễn “WARRIOR Begins” tại Nhật Bản