0

B.A.P sẽ phát hành ca khúc “Sound of Rain” trước khi tiết lộ mini album mới