1

B.A.P tiết lộ một video clip bí ẩn, có khả năng thực hiện một sự trở lại khác?