1

B1A4 quyến rũ và đầy năng lượng với “Whatever It Takes”