0

B1A4 Sandeul giành chiến thắng Imortal Song của tuần này và tiết lộ muốn song ca cùng thành viên Eunji của A Pink