0

B2ST cảm ơn B2UTYs trong video đặc biệt vào ngày kỉ niệm thành lập nhóm lần thứ 4