0

B2ST tổ chức gặp fan lần thứ hai ở Nhật trước tour Nhật sắp tới