0

BEAST sẽ dừng các hoạt động và chuẩn bị cho album mới