0

Big Bang khép lại tour diễn 6-dome ở Nhật với hơn 700,000 người hâm mộ