0

Big Bang phát hành phần biểu diễn live của G-Dragon và Seungri trong AliveGalaxyTour 2012