2

Big Bang, SNSD, 2NE1 sẽ tấn công bảng xếp hạng Oricon tháng 09?