0

Block B sẽ thực sự trở lại vào tháng 7 cùng mini-album sản xuất bởi Zico