0

BTOB giới thiệu bài hát “Like A Crystal” + tiết lộ dáng vẻ mới đầy cứng rắn của họ qua Teaser hình ảnh