0

BTOB tiết lộ một đoạn ngắn của hai ca khúc sắp phát hành ‘Is It The End’ & ‘Hello’