0

Buổi giới thiệu vở nhạc kịch “December” của Junsu (JYJ) – 1000 vé bán hết trong vòng 3s