0

C-Clown thay đổi một cách mạnh mẽ trong MV ‘Justice’