0

Ca khúc chủ đề mới của CNBLUE sẽ là ca khúc do Yonghwa sáng tác “Can’t Stop”