1

Các màn trình diễn trên Music Bank. IU dành chiến thắng trên Music Bank.