0

Chém gió Kpop Kỳ 5: GD và cuộc chiến không cân sức?