1

CNBLUE: “Phản ứng của công chúng đối với ca khúc mới của SNSD? Chúng tôi…”