2

Cuộc chiến của những nhóm nhạc mới của SM-YG-JYP: WINNER, GOT7 và SM Rookies