0

Đại diện của K-pop – INFINITE biểu diễn tại “Summer Sonic 2012″