0

Dara (2NE1) nói cô ấy vẫn đang chờ đợi chàng trai của mình