0

DSP đưa ra thông báo chính thức về việc Jiyoung rời nhóm vào tháng 4