0

DSP Media tiết lộ Nicole của nhóm KARA sẽ không gia hạn hợp đồng + Jiyoung có thể quyết định tập trung vào việc học