0

YG Entertainment: Big Bang sẽ có một bài hát mới trong năm nay