0

EXO hóa thân thành The Beatles, VIXX thành Wonder Girls và hơn nữa trong preview của tập đặc biệt mừng lễ Chuseok “Star Faceoff” của SBS