2

EXO-K và EXO-M đã nhanh chóng có được những hoạt động quảng bá thành công ở Thái Lan.