1

EXO-M nắm giữ vị trí đầu trên các BXH âm nhạc trong hai tuần liên tiếp