0

EXO phá vỡ kỷ lục 12 năm với album XOXO đạt mức 1 triệu bản