0

EXO sẽ bắt đầu solo concert đầu tiên của mình tại Seoul vào tháng sau