0

EXO thắng #1 + Các màn biểu diễn ngày 14.12 trên Music Core