0

EXO thắng #1 + Các màn biểu diễn ngày 5/9 trên ‘M! Countdown ‘