0

EXO thắng #1 + Các màn biểu diễn ngày 7/9 trên Music Core